.
8 juli 2013: Avondstemming in 4 gierzwaluwkasten
Logboek 2018
Kast Aankomst   1e ei 2e ei
3e ei
Aanlal
jongen
Uitkomst1e jong      in juli 2018
      uitgevlogen op:
Opmerking
1 beiden
8-5
15-5 17-5                
2
26-4
27-4
     

15-5
17-5    
    
    
         
3 20-4
8-5
       
   
         
4 24-4
26-4
8-5
10-5
13-5  
   
         
5
7-5
8-5
14-5 17-5    
    
         
6

6-5
10-5
     
     
       
    
       

7      
                   
8     
     
                   
9
13-5
                   
Totaal                      
Overzicht 7 mei 11.40 uur
Overzicht 8 mei 09.15 uur