.
8 juli 2013: Avondstemming in 4 gierzwaluwkasten
Logboek 2018
Kast Aankomst 1e ei 2e ei
3e ei
 
Datum jongen uit
  Uitgevlogen
d.d.
respectivelijk
  Opmerkingen
1 8-5
8-5
15-5 17-5 19-5  
2-6

3-6
4-6   16-16-18 juli  
2
26-4
27-4

15-5

17-5

20-5
 
3-6

4-6

4-6
  15-15-17 juli  
3 20-4
8-5
29-5 31-5    
17-6

19-6
    12-14 juli  
4 24-4
26-4
8-5
10-5
13-5
16-5(4e)
  1-6 1-6 2-6   12-12-14 juli 4e ei niet uit en    verdwenen
5
7-5
8-5
14-5 16-5 18-5    
5-6

6-6
7-6   14-14-15 juli  
6 6-5
10-5

14-5
18-5                  eieren    verdw.19-5
  zie 6a ??

6a
20-5
23-5
29-5 1-6               Broeden gestaakt 24-6,
eieren wegge-
schoven.
7      
                   
8   26-5
  27-5
3-6       25-6          
9 13-5
19-5
25-5 27-5    
18-6

18-6
    28-28 juli  
Totaal                       16