Gierzwaluwen Kolonie Mijdrecht  met webcam online
 
 
- In 2021 landde op 24 april de eerste gierzwaluw op het nest in kast 1
- In 2022 was dat op 1 mei.......
Op 27 april 2024: 1e aankomst in kast 4
 
Alle 13 kasten in beeld (mei/juni)
9
Kast 10/11/12/13 in 2021 nieuw  geplaatst
Half mei 2007 zag ik voor het eerst een gierzwaluw verdwijnen in de ingang van een spreeuwenkast in de nok van mijn huis. De jongen waren net uitgevlogen.
De ingang van deze kast komt uit op zolder en daar achter is een nestkast geplaatst met een lensgat voor de camera, vanwaar de voortgang van een spreeuwenbroedsel werd gefilmd.
Na dit broedsel werd de nestkast bezet door een gierzwaluwpaartje.
Via de nog opgestelde camera kon ik de bewegingen van het nieuwe paartje gierzwaluwen gadeslaan en filmen. In juli 2007 vlogen er 2 jongen uit

Inmiddels zijn er totaal 13 zolderdoorgangen met kasten beschikbaar !
Afgelopen winter heb ik 4 nieuwe doorgangen erbij geboord, omdat de belangstelling van  aanvliegers/zoekers dermate groot was, waardoor regelmatig indringers de bewoonde kasten wilden kraken.Gevolg:  langdurige verstoring door vechten en wegrollen van eitjes.
De beschikbare buitenkasten werden genegeerd.op 1 na, die al jaarlijks bezet is.

8
7
12
12
8