Kast
Aankomst
1e ei
2e ei

3e ei
 

Datum jongen uit
 
Uitgevlo
gen
respecti
evelijk
dd.
  Opmerkingen
1
4-5
5-5
  
   9-5   
  11-5
  13-5  
 
   1-6
   2-6
   2-6
  
 
  
     
2
23-4
29-4

13-5
15-5
17-5
 


3-6

     
     
 
3
     10-5
    23-5
     


       
4
      21-4
      27-4
  
 

    18-5
  
   
20-5       
22-5
 
   
         
5


27-4
28-4


   16-5
    18-5
   zie
opm.
   
 

     
22-5 kast gekaapt na
lang gevecht door gz
1 ei verwijderd.
Inmiddels 23-5 nieuw
paar, dat broedt op het
ene ei ????.
6
     30-4
       2-5

7-5
   9-5
    11-5
 
   30-5
   30-5
   31-5
     
      
 
7
     
                   
8
8-5
9-5
    17-5
  19-5
21-5
 
  
     
  
 
Buiten-kast
9
     1-5
     2-5           
   9-5
  11-5
13-5
 


31-5
31-5
  1-6
     
  
Totaal
                 
   
 
Logboek 2020