Logboek 2020
Kast
Aankomst
1e ei
2e ei

3e ei
 

Datum jongen
uit
respectievelijk
dd.
 
Uitgevlo
gen
respect
ievelijk
dd..
  Opmerkingen
1
4-5
5-5
  
   9-5   
  11-5
  13-5  
 
       1-6
       2-6
       2-6
  
 
  
     
2
23-4
29-4

13-5
15-5
17-5
 


4-6
5-6
6-6

     
     
 
3
     10-5
    23-5
     25-5
   
12-6
  12-6
 
+15-6

     
    Zie opm. bij kast 8
4
      21-4
      27-4
  
 

    18-5
  
   
20-5       
22-5
 
      11-6
      12-6
      12-6

+   15-6
       
Zie opm. bij kast 8
5


27-4
28-4


   16-5
    18-5
   zie
opm.

ca 25-5


ca. 27-5
 
 
24-6
24-6

     
22-5 kast gekaapt na
lang gevecht door gz
1 ei verwijderd.
Inmiddels 23-5 bezetting
nieuw paar.
2 jongen niet meer
verwacht
6
     30-4
       2-5

7-5
   9-5
    11-5
 
      30-5
      30-5
      31-5
     
      
 
7
     
10-6
10-6
24-6
               
10-6 paartje bezet deze
kast voor het eerst !
Toch nog 1e ei op 24-6
8
8-5
9-5
    17-5
  19-5
21-5
 
      7-6
      8-6
     8-6   
     
  
Was al 1 ouder gezin,
2e gz. ook vertrokken
1 jong omgekomen
3 dagen gewacht, toen
op 15-6:2 jongen resp.
geplaatst bij kast 3 van
2j en 1 bij kast 4 van
3j.gezien de leeftijd
Zonder probleem ge-
accepteerd !
Inmiddels in kast 8 op
20-6 nieuw paar geland.
Buiten-kast 9
     1-5
     2-5           
   9-5
  11-5
13-5
 


31-5
31-5
  1-6
     
  
Totaal
         
21
     
   
 
Logboek 2020